O kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokat Barbary Martynowskiej oferuje profesjonalną pomoc prawną, w tym reprezentację przed sądami powszechnymi oraz organami ścigania, egzekucyjnymi i administracji publicznej. Usługi prawne świadczone są na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Działania Kancelarii nakierowane są na pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych klienta w oparciu o rzetelną analizę faktyczną i prawną problemu przy zachowaniu pełnej poufności i dyskrecji. Proponujemy bezpośredni kontakt w siedzibie Kancelarii lub w miejscu wskazanym przez mocodawcę. Informacji o stanie sprawy udzielamy również telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej.

Adwokat Barbara Martynowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Aplikację adwokacką ukończyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Uzyskana wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala na zapewnienie o dochowaniu należytej staranności w podejmowanych czynnościach na Państwa rzecz.

Kancelaria powstała w 2006r. i mieści się w Mikołowie w budynku obok Urzędu Miasta – Rynek 15

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.