Porady prawne w tym sporządzanie i opiniowanie umów prawa cywilnego oraz reprezentowanie przed sądami w sprawach o:

  • zasiedzenie nieruchomości
  • zniesienie współwłasności
  • ustanowienie służebności drogi koniecznej lub gruntowej
  • naruszenie posiadania
  • zadośćuczynienie
  • odszkodowanie
  • zapłatę
  • ochronę dóbr osobistych
  • roszczenia związane z nienależytym wykonaniem umowy