Prawo pracy

There are no translations available.

Porady prawne oraz reprezentowanie przed sądami w sprawach o:

  • roszczenia pracodawcy lub pracownika wynikających ze stosunku pracy
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy