Przedsiębiorcy

There are no translations available.

Porady prawne, reprezentacja przed urzędami i sądami , udział w negocjacjach handlowych, przygotowywanie i opiniowanie umów i aktów wewnętrznych.

 • bieżąca, stała pomoc prawna podmiotom gospodarczym (np. opiniowanie i tworzenie umów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych, obsługa zgromadzeń wspólników spółek itp.)
 • postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym (zakładanie spółek, dokonywanie zmian w rejestrze, w tym podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, likwidacja, łączenie i przekształcanie spółek)
 • reprezentowanie w postępowaniu gospodarczym przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym
 • spory z pracownikami, konsumentami
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych
 • reprezentacja prawna podczas negocjacji handlowych
 • najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, księgi wieczyste
 • postępowanie przed urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi
 • odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych
 • ochrona danych osobowych
 • pomoc prawna w zakresie prawa podatkowego przy współpracy z doradcą podatkowym